Останні публікації

Всі публікації
2023

Петров В.В., Крючин А.А., Горбов І.В., Панкратова А.В., Манько Д.Ю., Бородін Ю.О., Шиховець О.В.

Формування субмікронних рельєфних структур на поверхні сапфірових підкладок // ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛАТ.24, No2 (2023) С.298-303.

2023

Beibei Xu,Valeriy Kuzminykh, Shiwei Zhu, Junfeng Yu, Mingjun Zhang, Sisi Li, Dmytro Lande

Research on library construction driven by multi-technology integration // In: Proceedings Volume 12462, Third International Symposium on Computer Engineering and Intelligent Communications (ISCEIC 2022); 124620K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2660850

2023

Крючина Є. А., Крючин А. А.

Aналіз використання методів сучасної мікроскопії in vivo для діагностики та лікування злоякісних новоутворень // ISSN 1996-1960. Медична інформатика та інженерія. 2023, № 1-2 c.24-43.

Патенти

Всі патенти
2023

Ланде Д.В., Крючин А.А., Балагура І.В.

Комп'ютерна програма аналізу наукового потенціалу "Бібліотека Hаукометрії" (Science Metric Library) // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір N 119845 від 19.06.2023.
2023

Ланде Д.В., Дмитренко О.О., Єфремов К.В.

Комп'ютерна програма автоматичної побудови мереж термінів на основі аналізу текстових потоків (TermsNet) // Україна. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір N 115924. від 19.01.2023
2021

Зубок В.Ю., Мохор В.В., Ланде Д.В.

Спосіб визначення ризику перехоплення маршруту на вузлах мережі Інтернет // Патент на корисну модель. ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ". Номер заявки: u 2020 07198. 06.01.2021, Бюл. N 1