27/9/2021

Щорічна підсумкова наукова конференція 2022 року

27-28 вересня 2022 року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних» присвячена 35-й річниці утворення Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Відкрив конференцію директор інституту, академік НАН України Петров Вячеслав Васильович. В  конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференцію були представлені 54 доповіді ( в тому числі 21 стендова доповідь ) за результатами досліджень  наукових напрямків:

–-фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

–-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

–-розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

–-створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

–-теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

–-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Найбільший інтерес визвали доповіді Лапчука А.С., Горбова І.В., Бєляка Є.В., Бріцького О.І., Юзефовича В.В. та Ланде Д.В.

Програма конференції.

Тези доповідей  надруковані в збірнику наукових праць ІПРІ НАН України “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”. Зміст збірника наукових праць  2022 р.

Поділитися