26/9/2023

Щорічна підсумкова наукова конференція 2023 року

26-27 вересня 2023року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Відкрив конференцію заступник директора інституту, члена-кореспондента НАН України Крючин Андрій Андрійович. В  конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференцію були представлені 46 доповідей ( в тому числі 5 стендових доповідей) за результатами досліджень  наукових напрямків:

–-фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

–-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

–-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Не зважаючи на військовий стан в країні, конференція пройшла в режимі offline з урахуванням безпеки у випадку повітряної тривоги. Для доповіді надавалось по 10 хвилин кожному доповідачу. Керівники відділів доповіли про наукові здобуткм у 2023 році. Програма конференції.

Тези доповідей будуть надруковані в збірнику наукових праць “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”.

Поділитися