Відділ:
202

Відділ технічних засобів цифрових моделюючих систем

Завідувач відділу
Юрасов Олександр Олексійович

Науковий напрям досліджень відділу

Розробка теоретичних основ і прикладних методів створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем та управляючих систем, дослідження і розробка методів інформаційної безпеки комп’ютерних систем і мереж. Методи та системи підтримки прийняття рішень.

Основні науково – технічні завдання

 • Розробка та впровадження перспективних технологій та методів створення розподіленого програмно – технічного середовища інформаційно-аналітичних систем, та моделюючих комплексів АСУ.
 • Розробка загальної архітектури, специфікацій, регламентів та схем інформаційної взаємодії АРМ та інших складових апаратно - програмного комплексу інформаційно-аналітичних систем, та моделюючих комплексів АСУ.
 • Розробка організаційно-методичного забезпечення та сценаріїв реалізації задач управління.
 • Створення та підтримка функціонування розподіленої системи колективного проектування на базі єдиної бази даних документів та закритої локальної мережі.

Основні досягнення

 • Розробка, та налагодження макетів та дослідних зразків:
  • автоматизованої інформаційної системи для управління інженерно-технічним забезпеченням штабу озброєння Збройних сил України - Технологія;
  • автоматизованої системи управління тренажно-моделюючим комплексом Центру підготовки космонавтів ім. Ю.О. Гагаріна - ТМК;
  • Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС);
  • програмно-апаратного комплексу національного реєстру українських інформаційних ресурсів (НРІР);
  • системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України;
  • створення та підтримка функціонування діючих макетів інформаційно-аналітичних систем та моделюючого комплексу АСУ авіаційним комплексом.
 • Розробка методів та засобів комп’ютерного моделювання систем організаційного управління.
 • Створення спеціалізованих комп’ютерних моделюючих комплексів на засадах сучасних архітектурних рішень із застосуванням сервісно-орієнтованого мультиагентного підходу та мережецентричних принципів управління.
 • Дослідження та моделювання механізмів та методів забезпечення живучості комп’ютерних моделюючих комплексів систем організаційного управління спеціального призначення.
 • Розробка та моделювання сценаріїв управлінської діяльності на основі сценарно-імітаційного підходу.

Співробітник відділу Додонов В.О. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки у 2019 році.