2014 archive

Додонов А.Г., Путятин В.Г., Буточнов А.Н., Козлов Н.С., Юзефович В.В. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ. // Математичні машини і системи, 2014. -№ 4. - С.18-34.
              Розглядаються питання побудови системи обробки інформації і управління спеціального призначення та її компонентів (елементів), яка являє собою інтегровану інформаційну систему, що об'єднує інформаційні ресурси і забезпечує в рамках єдиних стандартів збір, накопичення, обробку, пошук і представлення інформації в інтересах органів управління.

Матов О.Я., Василенко В.С. Хеш-функції та цілісність інформаційних об"єктів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 4 – С.12-17.
            Розглянуто можливості застосування відомого механізму хешування для контролю цілісністі інформаційних об’єктів.

Крючин А.А., Солоніна Н.В., Мініна Н.М., Овсієнко Л.Н. Дослідження дінаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА». // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 4 – С.18-27.
          Наведено оцінку інноваційного потенціалу наукових досліджень вчених України в галузі інформатики з використанням бази даних «Наукова періодика України» та реферативної бази даних «Україніка наукова».

Ланде Д.В., Березін Б.О. Підхід до оцінки живучості наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 4 – С.34-43.
           Визначено особливості представлення наукових публікацій у мережі Інтернет, що впливають на їхню живучість при довготерміновому зберіганні. Запропоновано моделі для оцінки живучості наукових публікацій при зберіганні у мережі Інтернет і показано можливості їх використання.

Юзефович В.В., Буточнов О.М., Мезенцев А.В., Миронюк С.В. Оценка качества эталонных изображений, создаваемых для корелляционно-экстремальных систем навигации. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 4 – С.44-53.
          Рассмотрен подход к решению задачи оценки качества эталонных изображений поверхности визирования, создаваемых для коррекции полета управляемых летательных аппаратов, за счет корелляционно-экстремальных систем навигации. Данную задачу предложено решать на основе анализа характеристик критериальной функции сравнения текущих и эталонных изображений, с учетом их возможных искажений.

Циганок В.В., Андрійчук О.В. Експериментальне дослідження методу визначення змістовної подібності об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 4 – С. 64-75.

Morozov Ye.M. Analysis of near-field method for optical data storage using microstrip probe under illumination and illumination-collection mode / Ye.M. Morozov, A.A. Kryuchyn, V.V. Petrov, A.S. Lapchuk // Proc. SPIE</span> 9201, Optical Data Storage 2014. – 2014. – Article ID 9201-11. – 14 p.

Kryuchyn A.A. Development of Nanostructured Luminophor Coating for Broadening of Solar Cell Absorption Spectrum / A.A. Kryuchyn, Ie.V. Beliak // Proc. of SPIE. –  Vol. 9178, 91780R – 2014. –  PP 1-7.

Ie.V. Beliak. Synthesis of Recording Medium for Multilayer Photoluminescent Disc / Beliak Ie.V., Petrov V.V., Manko D.Yu., Kryuchyn A.A. // Advances in Materials Science and Applications. – Vol. 3, Iss. 1  </span>– Mar. 2014. – PP. 6-12.

Petrov V. 3D training apparatus and binocular vision problem /  V.Petrov, A. Kryuchyn, S. Shanoilo, E. Antonov, L. Butenko.// Матеріали  VIII всесвітньої конференції “Eighth World Conferenceon Intelligent Systems  for Industrial Automation” 25 – 27 november 2014.– Tashkent. - 2014. – С.94–99. ISBN: 3-933609-8.

             The rapid development of three-dimensional (3D) movies and television, the creation of a broad class of learning and productional three-dimensional training apparatus and workstations revealed and aggravated the oldest humanity problems - the presence of a large number of people who have the volumetric or binocular vision. The report addresses the creation of systems for mass diagnostics of binocular vision and the development of Prism-Sphere-Cylindrical (PSC) glasses which allows to arrange the binocular vision in children aged 2 to 5 years. Provides information on diagnostic equipment, medical glasses, as well as the first results of a large-scale introduction of this technology in Ukraine.

Yevhenii M. Morozov, Andriy A. Kryuchyn, Viacheslav V.Petrov, Anatoliy S. Lapchuk. Analysis of Near-Field Method for Optical Data Storage using Microstrip Probe under Illumination – Collection Mode // Optical Data Storage 2014. Proc. of SPIE Vol. 9201 <b>P</b>.920111-1 - 920111-14

Andriy A. Kryuchyn, Ivan V. Gorbov, Konstantin P. Grytsenko, Olexei I. Tolmachev. High-density data recording on the thin nanocomprosite films by laser  thermo-lithography. // Optical Data Storage 2014. Proc. of SPIE Vol. 9201 P. 9201U-1 - 9201U-6.

Andriy A. Kryuchyn, Viacheslav V.Petrov, Semen M. Shanoilo, Anatoliy S. Lapchuk, Yevhenii M. Morozov. Sapphire optical discs for long term data storage // Optical Data Storage 2014. Proc. of SPIE Vol. 9201 P. 92010C-1 – 92010C-9.

Горбов І.В., Крючин А.А., Манько Д.Ю., Толмачов О.І., Курдюков В.В., Сломінський Ю.Л. Вплив термічного відпалу на оптичні властивості тонких композитних плівок мікропризм // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 3 – С. 3-11.

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Туренко А.С. Обчислювальні властивості одного класу некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 3 – С.12-24.

Додонов А.Г., Путятин В.Г., Куценко С.А. Низиенко Б.И., Юрасов А.А., Додонов Е.А. Компьютерное моделирование системы организационного управления авиационным комплексом // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 3 – С.25-44.

Балагура І.В., Ланде Д.В. Лінгвістичні дослідження взаємозв’язків науковців на основі аналізу реферативної бази даних «Україніка наукова» // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 3 – С.45-53.

Матов О.Я., Василенко В.С. Криптографічні перетворення з використанням хеш-функцій // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 3 – С.61-66.

Tsyganok V.V. Providing sufficient strict individual rankings’ consistency level while group decision-making with feedback / V.V.Tsyganok // Journal of Modelling in Management. – 2013. – vol. 8, issue 3. – P. 339-347.
Abstract
Purpose – The paper’s aim is to design and describe a new mathematical ware instrument allowing to facilitate group decision-making process with feedback.
Design/methodology/approach – The aim is achieved through the development of a method for achieving sufficient consistency of individual expert alternative rankings based on evolutionary algorithms. The method is targeted at minimizing the number of times the experts in the group are addressed.
Findings – The method developed and described in the paper allows to provide sufficient consistency level of individual expert rankings allowing to aggregate the rankings into a transitive preference relation.
Research limitations/implications – The method is targeted at small expert groups. The method is limited by psycho-physiological constraints of human (expert’s) mind, which is unable to analyze more than seven objects simultaneously.
Practical implications – The method can be used in different scopes of human activity requiring ordinal expert estimation.
Originality/value – The method is based on an original approach to organising feedback with experts. Genetic algorithm is used to determine the optimal candidate among the experts to be addressed at every feedback step.
Keywords: Genetic algorithm, Group decision-making, Feedback with the expert, Ordinal expert estimation, Sufficient rankings’ consistency
Paper type Research paper

Vitaliy Tsyganok and Oleh Andriichuk. Aggregating Pair-Wise Comparisons Given in Scales of Different Detail Degree // Proceedings of International Symposium on the Analytic Hierarchy Process / June 29 - July 2, 2014 / Washington, DC, USA (ISAHP-2014 retrieved from  http://isahp.org/uploads/p729679.pdf
            In this paper we suggest an original approach to conducting individual pair comparisons during group decision-making (including AHP/ANP-based decisions). Under this approach every expert is given an opportunity to use the scale, in which degree of detail (number of points) most adequately reflects this expert’s competence in the issue under consideration. Before aggregation all separate expert estimates (judgments) are brought to a unified scale, and scales, in which these judgments were built, are assigned respective weights. A respective instrument for pair comparison conduction has been developed, and an experiment has been organized. The experiment statistically proves that as a result of suggested technology usage, there is an increase in degree of correspondence between estimates, input by an expert, and his/her own notions on examination objects.

Sergey Kadenko. Consistency Improvement in Combinatory Spanning Tree Enumeration Method // Proceedings of International Symposium on the Analytic Hierarchy Process / June 29 - July 2, 2014 / Washington, DC, USA (ISAHP-2014 retrieved from  http://isahp.org/uploads/p729825.pdf.
           The paper addresses the problem of consistency improvement in group decision-making. The research is done in the context of studies performed by the Laboratory for Decision Support Systems of IIR of NASU. Particularly, the paper focuses on the problem of improving the consistency of pair comparison matrices (PCM) in AHP-based group decision support method called “enumeration of all spanning trees” or “combinatory algorithm”. Quite often expert judgments do not satisfy consistency requirements. PCM provided by an individual expert can be inconsistent within itself, while matrices built by several experts in the context of the same decision-making procedure can be mutually inconsistent. Combinatory methods of expert judgment aggregation are designed to utilize the redundancy of expert data most thoroughly. But such aspects as satisfactory PCM consistency level and ways of consistency improvement still need to be studied more carefully. The task, tackled in the current paper, is to study the opportunities for development of a converging consistency improvement procedure, allowing to achieve satisfactory levels of initially inconsistent expert judgments in combinatory aggregation methods.

Антонов Є.Є. Дифракційна гратка для зменшення зони хроматизму мікропризм // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 1, № 2 – С.14-27.
            Розраховано оптимальні оптичні параметри дифракційно-рефракційних ахроматичних мікропризмових пристроїв, проведено аналіз структури поверхонь і профілів рельєфу виготовлених таких мікропризм.Експериментально досліджено дифракційну структуру розподілу інтенсивності заломленого на мікропризмах променя лазера. Встановлено, що ахроматизуючі властивості виготовлених мікропризм відсутні внаслідок дефектів рельєфу, які проявляються, перш за все, в різній висоті трикутних профілів.

Калиновский Я. А. Исследование симметрий оператора изоморфизма гиперкомплексных числовых систем и их использование для синтеза алгоритмов быстрого вычисления циклической свертки // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 2 – С. 42-51.
             Представлены результаты исследований симметрий оператора изоморфизма гиперкомплексных числовых систем. Использование этих изоморфизмов позволило синтезировать алгоритмы быстрого вычисления циклической свертки цифровых массивов длиной 2’’ с пониженным количеством вещественных операций.

Туренко А.С. Дослідження обчислювальних властивостей системи антикватерніонів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 2 – С. 62-73.
                Представлено продовження досліджень однієї із некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності — системи антикватерніонів. Побудовано представлення експоненти від антикватерніонної змінної двома методами: за допомогою процедури подвоення Гросмана-Кліфорда та асоційованої системи лінійних диференціальних рівнянь.

Косяк І.В. Особливості побудови систем запису оптичних дисків високої щільності // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 2– С. 87-99.
               Проведено аналіз і дослідження систем мастерингу оптичних дисків надщільного запису. Розглянуто особливості розробки та побудови систем для запису оптичних дисків високої щільності. Представлено умови підвищення щільності запису оптичних дисків.

Ландэ Д.В., Путятин В.Г., Снарський А.А. Построение терминологической сети предметной области // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 2 – С.114-121.
           Представлено описание методики построения сетей иерархий терминов на основе анализа массива текстов по выбранной проблематике (живучести технических и информационных систем). Методика базируется на применении компактифицированных графов горизонтальной видимости для терминов — отдельных слов, биграмм триграмм, а также установлении связей между терминами. Построена и исследована сеть языка, сформированная на основе полных текстов научных статей по проблематике живучести.

Додонов А.Г., Кузмичев А.И. Оперативное принятие решений в нештатных ситуациях: модель расписания проектапо критерию «время – стоимость» // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 2 – С.122-32.
          Объект моделирования – сложно организованная динамическая система, операции которой находятся между собой в определенных технологией отношениях предшествования,где в стандартном (штатном) режиме в рамках базового расписания поддерживаются стабильные временные и ресурсные планы. Возникшая в силу разных причин неожиданная нештатная ситуация вынуждает управленцев оперативно принимать к исполнению рациональное организационное решение в форме измененного календарного плана с учетом сложившихся ограничений. Для решения этой распространенной и непростойдля реализации задачи предложена ее оптимизационная модель приведен результат решения задачи в среде Excel с помощью стандартных вычислительных средств.

Крючин А.А., Мініна Н.М., Солоніна Н.В. Використання реферативної бази даних «Україніка наукова» для проведення наукометричних досліджень. // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. нонф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Над. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - 544 с.

Балагура І.В. Дослідження мережі співавторів з бібліотечної справи та наукознавства. // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. нонф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Над. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - 544 с.

Домбровська С.В. Публікаційна активність з напрямку «Економічні науки» за реферативною базою даних «Україніка наукова». // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. нонф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Над. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - 544 с.

Багрийчук А.С., Крючин А.А., Куницкий Ю.А. Магнитные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 1 – С. 3-8.
          В рамках теории микромагнетизма изучены магнитные свойства мезопористых композитов на основе кобальта. Получены зависимости коэрцитивных свойств нанокомпозитов от размеров нанонитей Со и расстояния между ними в мезопористой матрице SiO2.

Калиновский Я. А., Синькова Т.С.  Алгоритмы быстрого вычисления циклической свертки с представлением дискретных сигналов гиперкомплексными числами // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 1 – С. 9-18.
           Представлены методы синтеза алгоритмов быстрого вычисления циклической свертки числовых массивов длиной 2”. Эти методы базируются на представлении их в специальных гиперкомплексных числовых системах, которые имеют такие изоморфные им системы, что выполнение гиперкомплексных операций в них требует меньшего количества вещественных операций.

Туренко А.С. Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 1 – С.19-27.
            Представлено основні властивості узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів – антикватерніонів. Уведено означення та досліджено  спряження антикватерніонів, їхня норма та дільник нуля, а також правила виконання операцій з ними.

Додонов О.Г., Ландэ Д.В., Путятин В.Г., Куценко С.А. Построение систем организационного управления авиационным комплексом // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 1 – С.28-43.
            Рассмотрены вопросы организации структуры системы организационного управления авиационным комплексом. Приведено описание системы и информационного взаимодействия ее элементов в процессе функционирования.

Мезенцев О.Г. Методи оцінювання сумісності нормативних документів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 1 – С.44-49.
          Розглянуто методичний підхід до оцінювання ступеня сумісності нормативних документів на основі поєднання формальних процедур, які базуються на об’єктивній інформації, із неформальними евристичними прийомами.

Андрійчук О.В. Метод змістової ідентифікації об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 1 – С. 65-78.

Petrov V.V. Readout Optical System of Sapphire Disks intended for Long-Term Data Storage / V.V. Petrov, V.P. Semynozhenko, V.M. Puzikov, A.A. Kryuchyn, A.S. Lapchuk, S.M. Shanoilo, I.V. Kosyak, Yu.O. Borodin, I.V. Gorbov, Ye.M. Morozov // ArXiv. org− arXiv:1403.3119.

Petrov V.V. Method of aberration compensation in sapphire optical disks for the long term data storage / V.V.Petrov, V.P. Semynozhenko, V.M. Puzikov, A.A. Kryuchyn, A.S. Lapchuk, Ye.M. Morozov, Y.O. Borodin, O.V. Shyhovets, S.M. Shanoylo // Functional Materials. – 2014. – Vol. 21 (1). – p. 105-111.

Калиновский Я. А., Хицко Я.В. Применение неканонических  гиперкомплексных числовых систем для оптимизации суммарной параметрической чувствительности реверсивных цифровых фильтров // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. – 16, № 4 – С.3-11.