All publications

2023

Кузьмичов А.І.

Організація транспортних маршрутів у задачах зберігання, розподілу та постачання ресурсів за оптимізаційною моделлю MILP // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.99-107.

2023

Грещук О.М., Дуркот М.О., Макар Л.І., Мудрий С.І., Рубіш В.М., Трикур І.І., Штаблавий І.І., Юркін І.М., Юхимчук В.О.

Структурні та морфологічні властивості відпалених плівок системи As2S3-Sb2S3-SbI3  // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.3-9.

2023

Савченко М.М., Циганок В.В.

Оптимізація обсягу інформації у частково децентралізованій системі підтримки прийняття рішень // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.89-98.

2023

Крючина Є. А., Крючин А. А.

Aналіз використання методів сучасної мікроскопії in vivo для діагностики та лікування злоякісних новоутворень // ISSN 1996-1960. Медична інформатика та інженерія. 2023, № 1-2 c.24-43.

2023

Никифоров О.В., Путятін В.Г., Куценко С.А.

Математичні моделі та методи для вирішення деяких питань інформаційної безпеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.27-65.

2023

Реєстрація, зберігання і обробка даних.

Щорічна підсумкова наукова конференція 27–28 вересня 2023 року: збірник / за ред. В.В. Петрова. Київ: ІПРІ НАН України, 2023. 117 с.

2023

Beibei Xu,Valeriy Kuzminykh, Shiwei Zhu, Junfeng Yu, Mingjun Zhang, Sisi Li, Dmytro Lande

Research on library construction driven by multi-technology integration // In: Proceedings Volume 12462, Third International Symposium on Computer Engineering and Intelligent Communications (ISCEIC 2022); 124620K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2660850

2023

Петров В.В., Крючин А.А., Горбов І.В., Панкратова А.В., Манько Д.Ю., Бородін Ю.О., Шиховець О.В.

Формування субмікронних рельєфних структур на поверхні сапфірових підкладок // ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛАТ.24, No2 (2023) С.298-303.

Archive