Крючина Є. А., Крючин А. А.

Aналіз використання методів сучасної мікроскопії in vivo для діагностики та лікування злоякісних новоутворень // ISSN 1996-1960. Медична інформатика та інженерія. 2023, № 1-2 c.24-43.