Кузьмичов А.І.

Організація транспортних маршрутів у задачах зберігання, розподілу та постачання ресурсів за оптимізаційною моделлю MILP // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.99-107.