Савченко М.М., Циганок В.В.

Оптимізація обсягу інформації у частково децентралізованій системі підтримки прийняття рішень // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.89-98.