22/6/2023

22–26 травня 2023 р. в Ужгороді відбулася ІХ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–9

На конференції науковцями ІПРІ НАНУ були зроблені доповіді: Крючин А. А. “Створення активних метаповерхонь на плівках халькогенідних напівпровідників з фазовими переходами” (on-line),  Рубіш В.М.  “Вплив парів ртуті на оптичні характеристики плазмонних структур «НЧAu/Se»” (Стендова ). Більше про конференцію УНКФН–9.

Поділитися