Український реферативний журнал "Джерело"

Український реферативний журнал  Джерело було започатковано Інститутом проблем реєстрації інформації в 1995 р. У 1999 році дві найбільших інформаційних установи країни — Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (НБУВ) об'єднали зусилля з метою формування загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова” (http://www.nbuv.gov.ua) та випуску Українського реферативного журналу Джерело. Метою нашої діяльності є забезпечення оперативного розповсюдження наукових результатів, одержаних вченими України у різних галузях знань.

Український реферативний журнал Джерело — періодичне інформаційне видання, призначене для відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти.

Мова видання: українська, російська, англійська

Український реферативний журнал Джерело виходить у 4 серіях 6 разів на рік:

Серія 1 — “Природничі науки”. ISSN 1561-1086 Математика, фізика, астрономія, хімія, геологія, географія, біологія

Серія 2 — “Техніка. Промисловість. Сільське господарство”. ISSN 1561-1094 Енергетика, машинобудування, електротехніка, радіотехніка, електроніка, телемеханіка і обчислювальна техніка, металургія, ядерна техніка, приладобудування, гірнича справа, легка промисловість, харчова промисловість, лісова та деревообробна промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт та ін.

Серія 3 — “Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво”.  ISSN 1561-1108 Філософія, історія, релігія, соціологія, статистика, економіка, політика, держава і право, культура, педагогічні науки, мовознавство, літературознавство та ін.

Серія 4 — “Медицина”. ISSN 1729-2719 Медицина, медичні науки.

Редколегія журналу

Головний редактор

Петров Вячеслав Васильович, академiк НАН України


Заступник головного редактора

Онищенко Олексій Семенович, академік НАН України


Члени редколегії журналу

М.Я. Валах, чл.-кор. НАНУ; В.Т. Грінченко, акад. НАНУ; Ю.П. Зозуля, акад. НАН України та АМН України;  С.В. Комісаренко, акад. НАНУ; А.А. Крючин, чл.-кор. НАНУ; С.І. Кучук-Яценко, акад. НАНУ; Б.А. Малицький, д-р екон. наук; Д.О. Мельничук, акад. НАНУ; В.П. Семиноженко, акад. НАНУ; О.М. Химич, чл.-кор. НАНУ.

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ N 3138 від 25.03.1998

Реферування

Періодичні видання, що реферує УРЖ Джерело

Передплата

Журнал включений до Каталогу передплатних періодичних видань України.
Передплатні індекси:

Сер.1 – 74622
Сер.2 – 22411
Сер.3 – 22412
Сер.4 – 08399

Архів

2024, березень-квітень

2024, січень-лютий

Архів минулих публікацій

Контакти

Адреса редакції:
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2, вул. Шпака, Київ-113, 03113, Україна


Тел:
(380-44) 454-2146 — Мініна Наталія Микитівна
(380-44) 454-2197 — Овсієнко Людмила Миколаївна


Факс:
(380-44) 241-7233


E-mail:
djerelo@ipri.kiev.ua


Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 3, проспект Голосіївський, Київ-39, 03039, Україна

Тел: (380-44) 524-3116 — Гарагуля Сергій Сергійович

Факс: (380-44) 524-3398

E-mail: refer@nbuv.gov.ua