Нові алгебраїчні методи опису поляризації фізичних полів та обробки даних в задачах фільтрації та захисту інформації