Методологічні основи організації інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах підвищеної живучості