Розробка фізико-технічних основ створення оптоелектронних систем пристроїв оптичного надщільного запису на носіях з низьким коефіцієнтом відбиття.