Розробка елементів теорії ієрархій та побудови прогнозуючих систем підтримки рішень