«Розробка методів представлення інформації з використанням гіперкомплексних числових систем для моделей обробки даних »