Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення оптичних носіїв інформації з високою щільністю запису