«Розробити та дослідити наукометричні сервіси бази даних «Україніка наукова»

Метою даної роботи є розроблення структури та алгоритмів наукометричних сервісів та вдосконалення бази даних «Україніка наукова» для проведення наукометричних досліджень. Наукометричні сервіси будуть містити методи: статистичної оброблення масивів наукових публікацій у пріоритетних напрямах досліджень, побудови мереж співавторства та визначення груп експертів на основі використання мереж співавторства. Буде запропоновано структура наукометричного сервісу та алгоритми проведення наукометричних досліджень для визначення експертів-науковців, що характеризуються значним науковим внеском із обраної тематики та активною співпрацею у наукових колективах. Виявлення експертних груп буде здійснюватися за допомогою визначення кластерів в мережах співавторства. В результаті реалізації проекту буде розроблено технологію визначення компетентних експертів, що входитимуть до складу сформованих галузевих груп. Зокрема результати роботи дозволять проводити визначення експертів-науковців для виконання державних завдань, що потребують швидкого реагування на події, пошук наукових колективів та наукових шкіл для вирішення актуальних технічних завдань.Наукова новизна полягає в створенні системи та алгоритмів наукометричних сервісів бази даних «Україніка наукова» на основі мереж співавторства та мереж предметних областей, що буде відображати основні тенденції розвитку науки в Україні, визначати наукові колективи, що мають ознаки наукових шкіл, визначати фахівців-експертів в окремих наукових напрямах.