"Розробити та дослідити методи побудови автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою"