Розробка методів та технології високощільного запису інформації