«Теретико-методологічні засади створення корпоративних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем підвищеної живучості»