Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення мікрорельєфних структур перетворення оптичних зображень