Дослідження теоретичних засад і розробка методології процесів створення багаторівневих інформаційних систем для динамічних організаційних структур з семантично непорівнювальними інформаційними ресурсами