Структурний аналіз корпоративних інтегрованих комп'ютерних систем з розподіленими базами даних та організація технологічного процесу розробки їх архітектури.