Дослідження методів створення технології довготермінового збереження інформації на металевому носії.