«Технології надщільного запису інформації на перспективних реєструвальних середовищах»