Розробка некритеріальних методів підтримки прийняття рішень в умовах ризиків та невизначеності