"Розробка методів та засобів комп’ютерного моделювання систем організаційного управління"