«Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі»