«Розробка методів побудови високонадійних носіїв цифрової інформації»