"Розробити та дослідити моделі предметних областей при формуванні баз знань і забезпеченні семантичного пошуку"