«Знання-орієнтовані методи системного аналізу та підтримки прийняття стратегічних рішень»

Шифр: Платформа

01 січня 2023 р. - 31 грудня 2027 р.

Науковий керівник роботи:

Циганок Віталій Володимирович

Метою НДР є розроблення знання-орієнтованих методів моделювання та підтримки прийняття рішень у слабко-структурованих складних системах, що ґрунтуються на всебічному врахуванні наявних знань про предметну область різного походження (експертних, відкритих, емпіричних тощо).

Кінцевим результатом виконання НДР має стати макет децентралізованої універсальної СППР на базі платформи трансферу знань, призначеної для розв’язання задач стратегічного планування та генерування сценаріїв у слабко-структурованих предметних областях.