Дослідження методів пошуку документів в територіально-розподіленій інформаційно-обчислювальній мережі