Дослідження та розробка технології і методів інформаційного забезпечення сфер науки, освіти і виробництва з інформаційних ресурсів Національного банку комп'ютерної інформації на основі систем і засобів масового розповсюдження комп'ютерної інформації