«Розробка наукових засад створення систем підтримки рішень ординального типу»