Дослідження та розробка систем неруйнівного цифрового відтворення аудіоінформації з раритетних носіїв