Розробка елементів теорії прийняття колективних рішень.