Розробка теоретичних засад підтримки прийняття рішень у конфліктних ситуаціях