«Методи та засоби комп’ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності в системах організаційного управління»

01 січня 2019 р. – 31 грудня 2023 р.

Метою науково-дослідної роботи є подальший розвиток теоретичних основ, формальних моделей та методів аналізу і формування сценаріїв, які генеруються в процесі аналітичної діяльності, а також їх практичного застосування при створенні аналітичних додатків в системах організаційного управління.

Отримані в процесі аналітичної діяльності результати дозволять приймати рішення, що базуються на всебічному дослідженні процесів та подій, з урахування різних сценаріїв їх розвитку.

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних основних завдань:

Огляд та дослідження методів і засобів формування та моделювання сценаріїв аналітичної діяльності, формальні методи побудови сценаріїв, включаючи графові моделі, визначення їх переваг та недоліків. Визначення вимог щодо підвищення ефективності методів опису та комп'ютерного моделювання сценаріїв з урахуванням невизначеності, які пов’язані з високим відсотком неформалізованих знань. Розробка методології комп'ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності: визначення формального поняття сценарію, сценарної системи, способів формування компонентів сценарію, завдання множини допустимих станів сценарію. Дослідження моделей формального опису предметної області (включаючи онтології), моделей даних, процедур маніпуляції даними, методів Data Mining, типових моделей сценарного аналізу для різних предметних областей, включаючи графові моделі. Визначення та опис компонентів сценаріїв та критеріїв їх оцінки (сценарних областей, функціональних переваг, порівняння сценарних характеристик, мінімакс, максімін тощо), Дослідження моделей вибору оптимального сценарію з множини альтернативних сценаріїв (формування оптимальних сценаріїв на основі експертного опису проблемних ситуацій, деталізації сценаріїв, розгалуження сценаріїв, функціональної оптимізації тощо). Розробка засобів комп'ютерного моделювання сценаріїв на основі запропонованої методології (формальних моделей опису предметної області в умовах невизначеності, заданих обмежень та з урахуванням моделей їх поведінки). Створення технологічного середовища для тестування і оцінки запропонованої методології комп’ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності в системах організаційного управління.

Результати, що будуть отримані при виконанні науково-дослідної роботи, дозволять створювати інформаційно-аналітичні системи та скоротити час на отримання результатів аналітичної діяльності.