«Розробка фізико-технічних основ створення комбінованих рефракційних мікрорельєфних структур для офтальмології та медико-біологічних досліджень»