«Розробити та дослідити методи створення високочутливих сенсорів на основі наноструктурованих металічних і напівпровідникових матеріалів»