«Розробити та дослідити технології побудови автоматизованих систем інформаційного забезпечення критичних процесів управління силами та засобами в умовах впливу деструктивних факторів зовнішнього середовища»