Розробка фізико-технічних методів швидкісного формування рельєфних мікрозображень на металевих підкладках