Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення металевих носіів інформації.