List of works

«Платформа» (2023–2027)

«Знання-орієнтовані методи системного аналізу та підтримки прийняття стратегічних рішень»

Циганок Віталій Володимирович
«Funstable-2022» (2022–2026)

«Розробити методи і засоби підвищення функціональної стійкості автоматизованих систем організаційного управління в умовах надзвичайних ситуацій»

О.Г. Додонов
«Крок»» (2022-2026)

«Розробити та дослідити методи прямого лазерного запису дифракційних оптичних елементів»

В.В. Петров
«Сенсорика» (2021–2025)

«Розробити та дослідити методи створення високочутливих сенсорів на основі наноструктурованих металічних і напівпровідникових матеріалів»

В.М. Рубіш
«Екстрактор» (2021–2025)

«Розробити теоретичні і методологічні засади формування онтологічних моделей на основі автоматичного екстрагування знань із мережевих інформаційних ресурсів »

Д.В. Ланде
«ТРІКС-2021» (2021–2025)

«Розробка технології забезпечення живучості територіально-розподілених інформаційних комп'ютерних систем у єдиному інформаційному просторі»

О.Г. Додонов
«Спостереження» (2022–2024)

«Розробити та дослідити технології побудови автоматизованих систем інформаційного забезпечення критичних процесів управління силами та засобами в умовах впливу деструктивних факторів зовнішнього середовища»

В.В. Петров
«Сплав» (2022-2024)

«Розробити та дослідити спеціалізовані мікропризмові структури для формування світлових потоків з заданими світлотехнічними характеристиками»

В.В. Петров
«Меркурій» (2020-2024)

«Одержання, структура і властивості наноструктурованих халькогенідів важких металів та розробка реєструвальних середовищ та сенсорних систем на їх основі»

В.М. Рубіш
«СЦЕНАРІЙ» (2019–2023)

«Методи та засоби комп’ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності в системах організаційного управління»

О.Г. Додонов
«Ідентифікація» (2019-2023)

«Розробити і дослідити методи локації та ідентифікації важких рухомих об’єктів і техногенних подій на основі сейсмології і цифрової лазерної інтерферометрії»

В.В. Петров
«Індекс» (2019–2023)

«Розробити та дослідити наукометричні сервіси бази даних «Україніка наукова»

А. А. Крючин
«Нановізор» (2019–2023)

«Дослідити та розробити методи аналізу структури нанооб’єктів та відображення інформації когерентними джерелами світла»

А. А. Крючин
«Нанозахоплювач» (2020-2023)

« Нанозахоплювачі – новий підхід щодо ефективного, неінвазивного та безпечного біологічного аналізу»

А.С. Лапчук
«ТРАНСФЕР» (2018 –2022)

«Розробити методи отримання, обробки та застосування знань різної природи при підтримці прийняття рішень у соціотехнічних системах»

В.В. Циганок
«Модель-Мережа» (2019-2021)

«Розробити і дослідити моделі функціонування та методи оцінки ефективності систем моніторингу рухомих об’єктів з мережецентричною архітектурою в умовах впливу навмисних завад »

В.В. Петров
«Промінь» (2019-2021)

«Розробити та дослідити високоефективні мікрорельєфні структури та елементи перетворення світлових потоків»

В.В. Петров
«СУБМІКРОН» (2017-2021)

«Розробити технологію довгострокового зберігання даних з використанням методів субмікронної літографії»

В.В. Петров
«LIVE – 2017» (2016–2020)

"Розробити механізми підвищення живучості для забезпечення функціональної стійкості систем організаційного управління об’єктів критичних інфраструктур"

О.Г. Додонов
«Навігатор» (2016–2020)

"Розробити та дослідити моделі предметних областей при формуванні баз знань і забезпеченні семантичного пошуку"

Д.B. Ланде
"Аналітика-2016" (2016-2020)

"Розробити методи управління інформаційно-аналітичною діяльністю при використанні інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж"

О.Г. Додонов
"Візир" (2016-2020)

"Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації"

В.В. Петров
«DOMOS – 2018» (2018-2019)

«Розробити і дослідити способи, методи і засоби аналізу й підвищення живучості систем організаційного управління високотехнологічних об’єктів і критичних інфраструктур»

О.Г. Додонов
«Субмікрон-2» (2018-2019)

«Дослідити та розробити технологію формування субмікронних структур сфокусованим лазерним випромінюванням»

В.В. Петров
«Тренд» (2014-2018)

«Розробити та дослідити методи розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку з використанням баз даних реферативної інформації»

А. А. Крючин
«УЗОР-2014» (2014-2018)

«Дослідити та розробити технології комп‘ютерного моделювання систем керування знаннями при проведенні аналітичної діяльності»

О.Г.Додонов
«Візир» (2016-2018)

«Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації »

В.В. Петров
«Нанокод» (2014-2018)

«Дослідити та розробити методи створення високоефективних систем фокусування оптичного випромінювання та обробки зображень на основі інтегральної і дифракційної оптики»

А.А. Крючин
«Спектр» (2016-2018)

«Створити комплексну технологію виготовлення мікропризмових оптичних структур зі зменшеним хроматизмом та підвищеним світло повертанням»

В.В. Петров
«Нановимір» (2014-2018)

«Розробити і дослідити методи цифрової лазерної інтерферометрії для геофізичних вимірювань»

В.В. Петров
«Стратегія» (2015-2017)

«Теоретичні та технологічні засади експертної підтримки прийняття рішень при побудові стратегічних планів»

В.В.Циганок
«Норма-2» > (2015-2017)

«Дослідження особливостей створення адаптивних хмарних інфраструктур у змінних умовах функціонування»

О. Я. Матов
«Нано» (2017)

«Дослідження впливу локалізованих плазмонів на процеси формування поверхневих нанорельєфів в композитних структурах «наночастинки Ag/плівка ХСН»»

В.М.Рубіш
«Розмір» (2013-2016)

"Дослідження і розробка технології лазерного запису нанорозмірних елементів в системах реєстрації інформації"

В.В.Петров
«МОДУС – 20» (2012-2016)

"Розробка методів та засобів комп’ютерного моделювання систем організаційного управління"

О.Г. Додонов
KIM –2013 (2013-2015)

"Розробити та дослідити методи забезпечення живучості комп’ютерних інформаційних мереж для високотехнологічних об’єктів "

О.Г.Додонов
ГІПЕРНЕТ (2013-2015)

"Розробити теоретичні засади моделювання інформаційних мереж на базі методології інформаційного пошуку та гіперкомплексних числових систем "

Д.В. Ланде
Інтеграція (2013-2015)

"Розробити та дослідити методи побудови автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою"

В.В.Петров, В.І. Кожешкурт
Грань (2013-2015)

"Розробити технології виготовлення мікропризмових структур та дифракційних оптичних елементів для систем обробки, перетворення та реєстрації інформації на основі використання метаматеріалів"

А.А.Крючин
"НОРМА" (2011-2014)

"Дослідження та розробка адаптивних технологій організації обчислень і математичне моделювання вузлів глобальних архітектур для інформаційних систем державного управління"

О.Я. Матов
"Термо" (2013-2014)

«Технологія лазерного надщільного запису на нанокомпозитних тонких плівках для сучасних інформаційних систем»

А.А. Крючин
"Когерент" (2011-2013)

«Фізико-технічні основи підвищення роздільної здатності когерентних оптичних систем запису та відображення інформації »

А.А. Крючин
"АСКІАС-2011" (2011-2013)

«Дослідження та розробка технологій комп’ютерного моделювання інформаційно-аналітичних систем»

О.Г. Додонов
"Якість" (2011-2013)

«Розробка фізико-технічних основ створення наноструктурних рельєфів для збереження інформації та перетворення оптичних зображень»

В. В. Петров
"НТП_2013" (2013)

««Розробка прецизійної широкосмугової геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії»

В. В. Петров
"База-2" (2011-2013)

«Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних реферативного журналу «Джерело»

А.А. Крючин
"Надія" (2010-2012)

«Розробка методів побудови високонадійних носіїв цифрової інформації»

А.А. Крючин
"Моніторинг" (2010-2012)

«Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі»

В.В.Петров В.І.Кожешкурт
"Аналітика 2010" (2012)

«Методи і засоби моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп’ютерних мереж для інформаційно-аналітичної діяльності »

О.Г.Додонов
"Гіпер" (2012)

«Розробка методів представлення інформації з використанням гіперкомплексних числових систем для моделей обробки даних »

Д.В. Ланде
"Комбілінза" (2011)

«Розробка технології створення та організація виготовлення комбінованих сферо-циліндро-призматичних лінз та окулярів на їх основі для лікування косоокості та інших складних вад зору »

В.В. Петров
"Меганорм" (2009-2011)

«Дослідження і розробка методів та моделей адаптації розподілених інформаційних інфраструктур міжвідомчої взаємодії при прийнятті рішень в сфері державного управління»

О.Я.Матов
Сенсор (2009-2011)

«Розробка фізико-технічних основ створення комбінованих рефракційних мікрорельєфних структур для офтальмології та медико-біологічних досліджень»

С.М. Шанойло
Ранги (2009-2011)

«Розробка наукових засад створення систем підтримки рішень ординального типу»

В.В.Циганок
KORPYS-2007 (2007-2011)

«Теретико-методологічні засади створення корпоративних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем підвищеної живучості»

О.Г.Додонов
"Мета-2"/ (2007-2011)

«Технології надщільного запису інформації на перспективних реєструвальних середовищах»

В.В.Петров
"КІАС-2007" (2008 – 2010)

Дослідження методів побудови аналітичної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем (“КІАС-2008”)

О.Г.Додонов
Прецизіон (2008-2010)

Розробка принципів побудови систем управління променем лазера для створення носіїв довготермінового збереження інформації на основі кварцових та сапфірових підкладок

В.В. Петров
База (2008-2010)

Формування і використання реферативної бази даних наукових видань України

А.А. Крючин
"Belarus" (2009-2010)

Нові алгебраїчні методи опису поляризації фізичних полів та обробки даних в задачах фільтрації та захисту інформації

М.В. Синьков
Тера (2008-2010)

Дослідження методів побудови електронних сховищ для довготермінового зберігання інформації.

А.А.Крючин.
Спрут (1997-1999)

Розробка та створення аналітичних моделей та програмних засобів побудови систем підтримки та прийняття керівних рішень в сфері організаційного управління

Хаджинов В.В.
"Конус" (1997-1999)

Розробка методів та технології високощільного запису інформації

Петров В.В. Крючин А.А.
Евріка (1997-1999)

Розробка елементів теорії ієрархій та побудови прогнозуючих систем підтримки рішень

Тоценко В.Г.
"Рівень" (1998-2000)

Дослідження та розробка технології виготовлення багатошарових люмінесцуючих середовищ для компакт-дисків.

Петров В.В.
Об'єм (1998-2000)

Дослідження та розробка алгоритмів реконструкції в комп'ютерній томографії для просторів з числом вимірів, більшим двох.

Синьков М.В.
"Рівняння" (1998-2000)

Розробка та дослідження алгоритмів розв'язування диференційних рівнянь та їх систем від гіперкомплексного змінного

Синьков М.В.
Мережа-99 (1999-2000)

Структурний аналіз корпоративних інтегрованих комп'ютерних систем з розподіленими базами даних та організація технологічного процесу розробки їх архітектури.

Додонов О.Г. Іваненко П.І.
"Репродукція" (1999-2001)

Дослідження та розробка систем неруйнівного цифрового відтворення аудіоінформації з раритетних носіїв

Шанойло С.М.
"Зірка" (1999-2001)>

Дослідження методів захисту інформаційних ресурсів в територіально-розподілених інформаційно-аналітичних системах

Додонов О.Г.
Градієнт (1999-2001)

Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення оптичних носіїв інформації з високою щільністю запису

Крючин А.А.
"Реферат" (1999-2001)

Створення бази даних рефератів наукових видань України

Крючин А.А.
Промінь (1999-2001)

Дослідження та розробка технології і методів інформаційного забезпечення сфер науки, освіти і виробництва з інформаційних ресурсів Національного банку комп'ютерної інформації на основі систем і засобів масового розповсюдження комп'ютерної інформації

Петров В.В. Кожешкурт В.І.
"Пошук-0" (2001)

Дослідження методів пошуку документів в територіально-розподіленій інформаційно-обчислювальній мережі

Бойченко А.В.
"Матеріали нової техніки" (1999-2001) (Уж.відділ)

Пошук нових матеріалів та фізичних принципів оптичного запису інформації

Богданова-Борець О.В.
Досвід (2000-2002)

Розробка фізико-технічних основ створення оптоелектронних систем пристроїв оптичного надщільного запису на носіях з низьким коефіцієнтом відбиття.

Крючин А.А.
Слот (2000-2002)

Дослідження та розробка методів і технологій побудови корпоративних інформаційних систем.

Хаджинов В.В.
Рубікон (2000-2002)

Розробка елементів теорії прийняття колективних рішень.

Тоценко В.Г.
Запис (2001-2003)

Дослідження процесів лазерного запису та зчитування інформації з люмінесцуючих середовищ

Крючин А.А.
ТЕКС-2001 (2001-2003)

Дослідження та розвиток інформаційних технологій для корпоративних комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем

Додонов О.Г.
ТЕКС-2004 (2004-2006)

Дослідження технологій аналітичної діяльності у корпоративних інформаційно-аналітичних системах (КІАС)

Додонов О.Г.
Куб (2001-2003)

Розвиток методів підвищення продуктивності інформаційних систем з використанням спеціалізованих класів диференційних рівнянь

Синьков М.В.
Пучок (2001-2003)

Дослідження та розробка методів підвищення продуктивності при об'ємній реконструкції зображень для складної геометрії сканування

Синьков М.В.
"Мета-ДЗ" (2003-2004)

Збереження архіву фонограм засідань Президії НАН України в цифровому вигляді (додаткове завдання)

Петров В.В. Шанойло С.М.
Термін (2002-2004)

Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення металевих носіів інформації.

Крючин А.А.
"Зірка-2" (2002-2004)

Дослідження технології безпечної роботи з інформаційним ресурсом в розподілених системах.

Додонов О.Г.
Щільність (2002-2004)

Дослідження методів створення систем оптичного запису інформаційних структур високої розподільної здатності

Петров В.В. Шанойло С.М.
Промінь-2 (2002-2004)

Дослідження та розробка технологійі методів інформаційного забезпечення сфер науки, освіти, виробництва, державного управління і бізнесу на основі прогресивних інформаційних технологій.

Петров В.В. Додонов О.Г.
Інтеграція (2002-2004)

Розробка архітектури та створення інтегрованої реферативної бази даних національних наукових видань України

Петров В.В. Крючин А.А.
"Мета-1" (2003-2005)

Дослідження методів створення технології довготермінового збереження інформації на металевому носії.

Боднар С.В.
"Захист" (2003-2005)

Розробка фізико-технічних методів верифікації та ідентифікації компакт-дисків

Петров В.В.
"Г/Д 126" (2001-2005)

Комплексна система адміністрування інформаційними ресурсами

Сенченко В.Р.
"Міраж" (2003-2005)

Розробка некритеріальних методів підтримки прийняття рішень в умовах ризиків та невизначеності

Тоценко В.В.
"СЛОТ-2" (2003-2005)

Дослідження, розробка і моделювання основних процесів життєвого циклу інформаційних систем, орієнтованих на підтримку прийняття рішень

Матов О.Я.
"Куб-1" (2003-2005)

Розвиток методів підвищення продуктивності інформаційних систем з використанням спеціалізованих класів диференційних рівнянь

Синьков М.В.
"ОМЗ УІАС НС" (2005)

Вдосконалення нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій

Додонов О.Г.
"Крижина" (2002-2006}

Розвиток теорії живучості комп'ютерних систем і методологічних основ розробки захищених інформаційних технологій для систем підтримки прийняття рішень

Додонов О.Г.
"Мета" (2005-2007)

Дослідження методів і створення технології довготермінового зберігання цінної та стратегічно важливої цифрової інформації

Петров В.В. Крючин А.А.
"Темп" (2005-2007)

Розробка фізико-технічних методів швидкісного формування рельєфних мікрозображень на металевих підкладках

Петров В.В. Крючин А.А.
“ДІЯ-2005” (2005-2007)

Методологічні основи організації інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах підвищеної живучості

Додонов О.Г.
"Рубіж" (2006-2008)

Розробка теоретичних засад підтримки прийняття рішень у конфліктних ситуаціях

Тоценко В.Г.
"Ресурс" (2005-2007)

Розробка та створення корпоративної технології формування електронних реферативних ресурсів України

Крючин А.А.
"Світанок" (2005-2007)

Дослідження методів створення систем для довгострокового зберігання великих об’ємів інформації

Петров В.В.
"Мегареєстр" (2006-2008)

Дослідження теоретичних засад і розробка методології процесів створення багаторівневих інформаційних систем для динамічних організаційних структур з семантично непорівнювальними інформаційними ресурсами

Матов О.Я.
"Магніт" (2006-2008)

Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення мікрорельєфних структур перетворення оптичних зображень

Петров В.В.
"ІПРІ-2020/1" (2020-2021)

« Робота виконується відповідно до Цільової науково-технічної програми оборонних досліджень НАН України »

Петров В.В.
"ІПРІ-2018/1" (2018-2019)

« Робота виконується відповідно до Цільової науково-технічної програми оборонних досліджень НАН України »

Петров В.В.
"Круг" (2017-2017)

« Розробка та впровадження високоефективних кругових світлоповертальних елементів для автомагістралей та транспортних мереж м. Києва »

Петров В.В.
"Д/г 6065-1" (2015-2016)

« Інформаційні технології для оцінки сейсмічної небезпеки на основі нових лазерних пристроїв »

Бріцький О.І.
"Термо" (2013-2014)

« Технологія лазерного надщільного запису на нанокомпозитних тонких плівках для сучасних інформаційних систем »

Крючин А.А.
"Вібростенд-2" (2014-2014)

« Створення та впровадження в експлуатацію двохкоординатної прецизійної широкосмугової геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії »

Петров В.В.
"Вібростенд" (2013-2013)

« Розробка прецизійної широкосмугової геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії Розділ 1. Розробка системи автоматичного формування та цифрового інтерферометричного нановимірювання вхідних механічних дій на геофізичну метрологічну віброплатформу »

Петров В.В.
"Зір (2007)

« Створення та впровадження технології промислового виробництва оптичних компенсаторів з мікропризмовою структурою Френеля для діагностування та лікування косоокості у дітей та хворих на вікову макулодистрофію »

Петров В.В.
"Комбілінза" (2011)

« Розробка технології створення та організація виготовлення комбінованих сферо-циліндро-призматичних лінз та окулярів на їх основі для лікування косоокості та інших складних вад зору»

Петров В.В. Шанойло С.М.
"Блік" (2006)

Створення та впровадження технології промислового виробництва мікропризмових світлоповертальних елементів

Петров В.В. Шанойло С.М.